Anlita en kunnig advokat inom brottmål

Det kan finnas många tillfällen under livet som det blir aktuellt att anlita en advokat. Kanske har man hamnat i en tvist där det finns barn inblandade och man måste vidta åtgärder för att komma vidare. Kan man lösa saker utan att det ska behöva gå så långt som till domstol är det förstås bra […]

Redesign av arbetsplats och kontor

Tänk till innan. För att uppnå så bra lösningar som möjligt bör du tänka ordentligt före. Hur är kontorsplatsen utformad, hur ser rummet ut och vilka förutsättningar har du i miljön. Hur är bullernivån, hur är störningsmomenten och hur är det naturliga ljusinsläppet? Genom att analysera platsen noga och stämma av det mot behoven för […]