Var försiktig med dina träd - skaffa trädbesiktning i Skåne
Det finns ungefär 30 inhemska arter av träd i Sverige. Förutom dessa finns det också flera arter som förts in i ekosystemet av människor. De arter som det finns mest av är ändå gran, tall och björk. Det är oftast dessa som kan ses i stora skogar runt om i landet, men det är också vanligt att det växer träd mitt bland människor i bebodda områden. Träd kan växa på alla möjliga och omöjliga platser. Du kan därför ha dem stående i din trädgård. Viss...