Det är vetenskapligt bevisat att barn har lättare att ta till sig olika kunskaper om de vistas i naturen. Förutom att de har lättare att minnas vad de lär sig, blir de också mindre stressad. Även barnets psykiska och fysiska förmåga förbättras när de får röra på sig och de har också lättare att lösa konflikter.

Allt detta gör att barnet mår bättre genom aktiviteter utomhus och dessutom blir lärandet mer bestående. Friluftslivet och naturupplevelserna främjar hälsan och förebygger ohälsan, vilket gör att barnen blir mindre sjuka och kan därmed anses som ett komplement till läkemedel.

Naturens kraft påverkar människan på så vis att man känner sig vara en del av någonting större. Friluftslivet kan också underlätta svårare stunder i livet och naturen kan ge själslig styrka. Eftersom naturen är vår ursprungliga miljö, kan vi uppleva en känsla av frid när vi vistas i den, både vad gäller vuxna och barn. Den ger oss ett lugn, ny energi och minskar aggression och våldsutövande.

Friluftsaktiviteter är gratis och något som vem som helst kan utöva. Genom lek har barnen lättare att ta till sig kunskaper, då de samtidigt med lärandet får ha roligt. Eftersom naturen ger dem så mycket upplevelser får det fantasin att flöda och genom att regelbundet vistas i naturen ökar deras kreativitet och koncentrationsförmåga. Dessutom kan de utveckla en stark känsla för naturen och kan då få ett större engagemang för miljön, vilket har stor betydelse i framtiden.

En skola i Svedala är en friskola där aktiviteter utomhus ligger till grund för lärandet. Här har då förutom förskola och skola även fritidshem. Genom utomhuspedagogiken förjer de läroplanens mål och deras vision är att barnen ska vara nyfikna, känna sig trygga och friska. Här får de ett lärande som är upplevelsebaserat, lustfyllt och kreativt, samtidigt som naturen främjar deras mentala hälsa och välbefinnande.

 

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *