Skola dina barn som eliten

Skola dina barn som eliten och börja tidigt. Redan idag, om du står på randen av att skaffa barn. Rätt skola är grunden för en människas framtid och dina barn är något som du givetvis bryr dig om och önskar det bästa för i framtiden. Därför är det viktigt att du är erbjuder ditt barn den allra bästa skolan som han eller hon kan få, för möjlighet till kunskap som har betydelse. Många kommunala skolor idag har dessvärre fått ett dåligt rykte för stök i klassrum och bristande kompetens eller tid för lärarna att faktiskt ägna sig åt det som deras jobb går ut på, det vill säga att lära ut. Istället läggs tiden på bråkiga elever eller ren formalia. Friskolor och andra privatskolor erbjuder generellt platser för barn i klasser där studiemotivationen är högre därför att barnens bakgrund är mindre problematisk. I en sådan miljö kan dina barn frodas och låta kunskapen öppna dörrar som i framtiden blir mycket avgörande. 

 

Tänk dig ett fält av ängar som symboliserar möjligheter. Vilken säsong önskar du att du står där på? Tänk dig istället en arena för sporter, eller en scen för teater och skådespel, med hierarkier och begränsade roller för varje deltagare. Med det sagt har du ifrån din åskådarplats tillgång till det som sker från utsidan. Denna metafor kan appliceras på hur dina barn bör känna när de väljer yrke för sin framtid. Fler möjligheter, brukar man säga, ger större frihet att välja. Men samtidigt kan friheten skava och skolans roll är även att pusha eleverna i den riktning som man tror att eleven kan fullborda sig själv i. I Eskilstuna finns en engelsk skola som gör allt det. En engelsk skola i Eskilstuna ser till att ditt barn får chansen att blomma och göra så genom kunskap, och det redan tidigt. Men det kräver din bestämdhet, redan tidigare.