Ingen kan säga att de inte vet vad stål är för något. Likväl kan de flesta väldigt lite om vad stål är och hur mycket vi är beroende av stål. Stål blandas inte sällan ihop med järn. Det är inte så konstigt egentligen. Stålets och järnets historia är direkt sammankopplade då skillnaden mellan stål och järn inte alltid är solklar. Så hur vet du om det är stål eller järn? Stål anses vara en järnlegering mellan 0,5-2 procent. Definitionen kan dock variera då det regleras även av andra legeringar. Så att köpa stål är inget nytt och om du vill se vad stål används till  kan du gå in på http://www.steelproab.se/.

 

Stålets historia

Människor är uppfinningsrika och upptäckte tidigt att stål kunde vara till nytta. Stålet producerades genom att värma upp järn på en kolbädd under en längre tid. Genom att järnet låg upphettat på en kolbädd så kunde järnet ta upp kolet. Det första beviset är en kniv från ca 900 f.Kr. Det är alltså det första fyndet som har en kolhalt som klassificeras som stål. Fynd från Cypern och Palestina antyder att kunskapen hur man tillverkar stål går tillbaka till 1100-talet f.Kr. Idag är stål en självklarhet men det var en fantastisk upptäckt som givetvis militären drog nytta av. Redan den romerska armén använde vapen av stål.

Modernt stål

Masugnarna började användas på 1300-talet vilket gjorde att stål gick att producera snabbare än tidigare. Tekniken fick utvecklas för runt år 1780 uppkom träkolsbrist och då var behovet av stål ett faktum. En ny metod togs fram och innebar att tackjärnet behandlas i en stenkolseldad flamugn. Sen den moderna tekniken gjort intåg har produktionen av stål utvecklats och förfinats. Runt år 1990 togs ett stort steg genom införandet av elektriska masugnar och elektrostålugnar. Idag vore det otänkbart att leva utan stål.