Halka och punktering

Akuta situationer som kräver tungbärgning kan vara att tunga fordon, som exempelvis lastbilar, råkat ut för olyckor eller motorhaveri. De svåraste situationerna där man behöver assistans är ofta fordon med en tung vikt som har råkat köra av vägen på grund av halka eller punktering. Personbilar som kör i diket blir ofta stående på hjulen […]