Akuta situationer som kräver tungbärgning kan vara att tunga fordon, som exempelvis lastbilar, råkat ut för olyckor eller motorhaveri. De svåraste situationerna där man behöver assistans är ofta fordon med en tung vikt som har råkat köra av vägen på grund av halka eller punktering. Personbilar som kör i diket blir ofta stående på hjulen och är dessutom lätta till sin vikt. Men tunga fordon är också höga och tippar därför gärna omkull och lägger sig på sidan. Är dessutom ett eller flera däck punkterade så innebär det att fordonet behöver komma på rätt köl mycket försiktigt för att inte genast tippa åt andra hållet.  

 

Fästa utan skada  

När man anländer till en akut situation där ett tungt fordon ska bärgas så kan det ibland vara svårt att hitta ett bra fäste att dra i. Fronten tar ofta mycket skada på tunga fordon vid olyckor. Därför är det med högsta försiktighet som man får hitta en bra fästpunkt utan att man gör ännu värre skada på fordonet. Det är bra att vara två som hjälps åt vid akuta bärgningar. Ibland måste man nämligen också hjälpas åt med både utrustning och kapacitet för att kunna dra upp exempelvis ett fordon som ligger i diket.

 

 

Säkerheten framför allt

Bärgning av tunga fordon innebär inte en större risk för bärgaren enbart på grund av tyngden utan även på grund storleken. Varje bärgningsbil är utrustad med varningskoner med mera för att övriga trafikanter ska se att en akut situation uppstått och därmed köra försiktigt. När området väl känns ordentligt avspärrat och säkert så är det dags att även tänka på säkerheten när det gäller själva bärgningen av det tunga fordonet. I akuta situationer så är det lätt att låta adrenalinet flöda och skynda på utan försiktighet, men man bör alltid arbeta sakta och metodiskt på ett säkert sätt.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *