Snirkla dig fram till guldkornen

Det är med livet som med vägarna: De bästa snirklar sig fram genom till synes ändlösa svängar tills man plötslig står inför en fantastisk utsikt.Själva kampen är en stor del av belöningen och det är först i slutet av strapatsen som man förstår varför man egentligen företog sig äventyret. Det är just därför som det […]