Resande gör vardagen hemma till något magiskt

Vad är det som skapar ett land? Eller kanske är en bättre fråga: Vad är det som skapar en kultur?Naturligtvis är det många faktorer som spelar in. Det handlar om klimatet i landet i fråga, om de traditioner som har växt fram och om den stolthet som människorna känner över dessa traditioner. Trots allt handlar […]