Lös upp dina livsproppar

Problem tenderar att hopa sig. Det som nyligen var ett undantag, en anomali i en annars rätt chillad vardag har plötsligt fått sällskap. Snart har problemen ett hotfullt kluster av saker som måste tas itu med. Likt ett stim så simmar problemen runt i skallen och suger musten ur allt det roliga så fort du […]