advokat

Hjälp med migrationsrätt i Göteborg

Hjälp med migrationsrätt i Göteborg

advertorial

Det pågår krig och förföljelse av oliktänkande i många länder runt om i världen. Det händer att personer därför måste fly sitt hemland och söka sig till ett nytt land för att få skydd. Den som vill ha skydd i Sverige måste lämna in en ansökan om asyl. Detta kan man göra direkt vid gränsen eller hos något av Migrationsverkets kontor runt om i landet.

Asylrätten och migrationsrätten är noga reglerade i Sverige och styrs av de lagar som har satts upp. Men då lagar även måste anpassas enligt samhällets utveckling händer det att dessa skrivs om eller utvecklas. Som asylsökande kan det vara svårt att själv ha koll på vad som gäller. Därför är det viktigt att man skaffar sig ett juridiskt ombud eller en advokat som är specialiserad på migrationsrätt. I Sverige har alla som söker asyl rätt till ett juridiskt ombud som betalas av staten. Man har också rätt att själv välja ombud eller advokat.

 

advokat

 

Advokat som talar flera olika språk

Som asylsökande i ett nytt land med ett främmande språk och kultur kan man lätt känna sig utsatt. Att ha en advokat specialiserad på migrationsrätt vid sin sida och som tillvaratar ens intressen gör att man känner sig tryggare. Enklaste sättet att hitta en advokat på är genom att söka på nätet på exempelvis: Migrationsrätt i Göteborg. Genom att sedan klicka sig vidare in på de olika hemsidor som kommer upp kan man hitta den information man behöver.

Det finns också advokater som talar flera olika språk som exempelvis arabiska och persiska. Att få advokathjälp på sitt hemspråk är det bästa, men om advokaten inte talar ens språk kallar man alltid in en tolk. Det är också viktigt att kommunikationen med den advokat man har fungerar och att man får svar på alla de frågor man kan tänkas ha.